NỘI QUY LÀM VIỆC

1. Thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Trung tâm hành chính công làm việc trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:

- Thời gian làm việc:

a) Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả:

a) Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

2. Trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công

2.1. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2.2. Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định.

2.3. Mặc đồng phục, trang phục công sở, đeo thẻ đúng quy định; tác phong gọn gàng, lịch sự; thái độ giao tiếp đúng mực, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

2.4. Hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng, chính xác; không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp những giấy tờ, hồ sơ, thủ tục hành chính ngoài quy định.

2.5. Tạo thuận lợi và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thành các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, thực hiện thủ tục hành chính

3.1. Chấp hành đúng quy chế, nội quy làm việc và thực hiện theo hướng dẫn của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công.

3.2. Khi đến thực hiện thủ tục hành chính phải mang theo giấy tờ tùy thân; có thái độ giao tiếp lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc, giữ gìn vệ sinh chung; không mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ vào trụ sở làm việc.

3.3. Không hối lộ, không gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người khác.

3.4. Tìm hiểu, chuẩn bị và nộp đầy đủ, chính xác các giấy tờ, hồ sơ về thủ tục hành chính theo quy định và cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan.

3.5. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa được công khai theo quy định.

3.6. Được quyền phản ánh, kiến nghị, góp ý những bất cập, bất hợp lý của thủ tục hành chính, về thái độ làm việc của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công.

3.7. Thực hiện khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.