DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRƯƠNG VĂN TIÊN Lĩnh vực đất đai UBND thành phố Quảng Ngãi
2 Công ty TNHH Xây dựng Thành Đô Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Hacovina Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4 Huỳnh Ngọc Thi Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn