DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 ĐỖ THỊ TUYẾT SƯƠNG Lĩnh vực cấp, Quản lý chứng minh nhân dân UBND thành phố Quảng Ngãi
2 VÕ THỊ THU THỦY Lĩnh vực cấp, Quản lý chứng minh nhân dân UBND thành phố Quảng Ngãi
3 TRẦN VĂN ĐỨC Lĩnh vực cấp, Quản lý chứng minh nhân dân UBND thành phố Quảng Ngãi
4 NGUYỄN THỊ GÁI Lĩnh vực cấp, Quản lý chứng minh nhân dân UBND thành phố Quảng Ngãi
5 Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
7 Bệnh viện đa khoa Dung Quất Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Doanh nghiệp tư nhân Anh Phương Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
9 LÊ THI LOAN Lĩnh vực đất đai UBND huyện Mộ Đức
10 LÊ NGỌC VIỄN Lĩnh vực đất đai UBND huyện Mộ Đức