STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
741 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
742 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
743 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của trên các tuyến đường do Sở Giao thông quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ uỷ thác) Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
744 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
745 Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
746 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
747 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
748 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
749 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
750 Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ ủy thác Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải