Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty CP Đầu tư xây dựng - tư vấn thiết kế Kiến Gia bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0451900018Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản