Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-201109-0001Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản