Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-201109-0001Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản