Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Kho Bạc nhà nước Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231900155Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản