Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ UBND xã Tịnh Khê bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0361900648Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung