Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý dự án các công trình DD&CN tỉnh bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0232000161Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung