Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Sông Lam bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SKHDT1021900299Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản