Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL các Cụm công nghiệp huyện Ba Tơ bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0081900179Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản