Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL Dự án các công trình điện Miền Trung Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-201123-0004Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản