Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL xây dựng nông thôn mới xã Trà Bình bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-200210-0065Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản