Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ SỞ XÂY DỰNG bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.34.H48-200205-0019Văn bản đính kèm thông báo: