Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200221-0067Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản