Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.34.H48-200210-0047Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản