Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0831900030Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản Xem văn bản