Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Phòng Giao dịch huyện Bình Sơn - Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200306-0106Văn bản đính kèm thông báo: