Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TRÀ BỒNG bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-201215-0002Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản