Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.34.H48-200221-0077Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản