Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ ĐỖ VĂN NGHIÊM bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.06.38.H48-200320-6074Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung