Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Liên doanh Công ty CP Blacksoil Việt Nam và Công ty CP đầu tư du lịch sinh thái Phú Yên bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-201202-0001Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản Xem văn bản