Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210104-0004Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản