Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Nhà hàng Hoa Lư - Đặc sản Dê Dê núi Ninh Bình - Cơ sở 3 - Công ty TNHH Thương mại Liên Phú Hưng bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-201230-0002Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản