Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Phòng Giao dịch huyện Mộ Đức- Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210122-0001Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản