Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200421-0184Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung