Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Nhà máy sản xuất trang phục Mensa - Dung Quất (giai đoạn 2) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210205-0008Văn bản đính kèm thông báo: