Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Truyền tải điện 2 bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210224-0004Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản