Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.32.H48-200410-1384Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản