Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-210309-0003Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản