Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Liên Danh Công ty CP Xây dựng và Thương Mại trung tây nguyên và Công ty CP đầu tư Lũng lô 2.5 bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.31.H48-210511-0003Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản