Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Y Tế Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210526-0004Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản