Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-210524-0001Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản