Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210625-0003Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản