Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210709-0012Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản