Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Trân trọng đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Hà - Mỹ Á bổ sung, hoàn thiện hồ sơ có mã số tiếp nhận SXD0011800022

Vui lòng mở tập tin đính kèm để xem chi tiết yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung