Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Lê Tôn Hà Vinh (Cháu rễ) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.06.38.H48-210723-0059Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản