Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Hợp Phát bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210923-0006Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản