Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất H.Sơn Tây bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-211021-0008Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản