Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Dương (HĐUQ CC Nguyễn Ngọc Hồng) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.06.38.H48-210628-0090Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản