Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Nhà hàng Sake Beer - Công ty TNHH MTV Bảo Trang bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200604-0424Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản