Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI - BS LÊ QUANG QUỲNH bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-211015-0001Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản