Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ NGUYỄN TẤN MÃNG bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.06.38.H48-211111-0113Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung