Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NGỌC GIÀU bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-211203-0007Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản