Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0081800027

Xem chi tiết tập tin kèm theo

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung