Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Quang Đạt (UQTP Tịnh Hòa) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.06.38.H48-220104-0104Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản