Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL các dự án cấp điện nông thôn bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-211224-0011Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản