Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý thực hiện Chương trình MTQG xã Tịnh Phong bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200603-0356Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản