Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Trần Hữu Minh Vũ (UQCC Phi Thanh) bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.06.38.H48-220119-0005Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản