Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÁ XANH bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211230-0009Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung